FİNANS

alkim kimya - alkim - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 463.849.841,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 20.120.160,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 184.881.441,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 285.603,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 184.595.838,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 76.807,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 76.807,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 235.748.953,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 9.968.016,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 13.054.464,00
 • ARA TOPLAM 463.849.841,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 282.403.251,00
 • Finansal Yatırımlar 14.285,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.121.187,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.121.187,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 238.502.944,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.778.209,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.778.209,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 10.880.362,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 25.978.489,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.127.775,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 746.253.092,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 139.397.876,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9.762.126,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 106.703.175,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 106.703.175,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.240.144,00
 • Diğer Borçlar 8,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 8,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 551.994,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 8.943.911,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.904.310,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.144.436,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 759.874,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.292.208,00
 • ARA TOPLAM 139.397.876,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 66.368.664,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 42.409.968,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 23.958.696,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 23.958.696,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 205.766.540,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 540.486.552,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 500.654.170,00
 • Ödenmiş Sermaye 150.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -11.986.780,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -11.986.780,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -11.986.780,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 57.738.576,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 225.480.517,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 79.421.857,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 39.832.382,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 746.253.092,00

ALKIM KIMYA Haberleri

Tümü

Kredi Hesaplama