anadolu sigorta - ansgr - Kar zarar

 • I-TEKNİK BÖLÜM 0
 • HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR 4490893503
 • Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 3572559007
 • Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 3796885656
 • Brüt Yazılan Primler (+) 5660556798
 • Reasüröre Devredilen Primler (-) -1739420105
 • SGK ya Aktarılan Primler (-) -124251037
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) -222627796
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) -372538025
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 135460829
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-) 14449400
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -1698853
 • Devam Eden Riskler Karşılığı (-) -17082073
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 15383220
 • Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 837558549
 • Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 4702276
 • Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 4702276
 • Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
 • Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+) 76073671
 • HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-) -3913016919
 • Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -2951320521
 • Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) -2054178779
 • Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -2538129521
 • Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 483950742
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -897141742
 • Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) -1619451172
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 722309430
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -34472122
 • Faaliyet Giderleri (-) -818574008
 • Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-) 0
 • Matematik Karşılıklar (-) 0
 • Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) 0
 • Diğer Teknik Giderler (-) -108650268
 • Brüt Diğer Teknik Giderler (-) -113803126
 • Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+) 5152858
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 0
 • HAYAT TEKNİK GELİR 0
 • Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 0
 • Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 0
 • Brüt Yazılan Primler (+) 0
 • Reasüröre Devredilen Primler (-) 0
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) 0
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Hayat Branşı Yatırım Geliri 0
 • Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar 0
 • Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
 • Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+) 0
 • HAYAT TEKNİK GİDER 0
 • Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
 • Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-) 0
 • Brüt Ödenen Tazminatlar (-) 0
 • Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 0
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) 0
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+) 0
 • Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • Matematik Karşılıklar (-) 0
 • Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-) 0
 • Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) 0
 • Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+) 0
 • Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+) 0
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Rearüsör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • Faaliyet Giderleri (-) 0
 • Yatırım Giderler (-) 0
 • Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) 0
 • Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 0
 • EMEKLİLİK TEKNİK GELİR 0
 • Fon İşletim Gelirleri 0
 • Yönetim Gideri Kesintisi 0
 • Giriş Aidatı Gelirleri 0
 • Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 0
 • Özel Hizmet Gideri Kesintisi 0
 • Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 0
 • Diğer Teknik Gelirler 0
 • EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ 0
 • Toplam Fon Giderleri (-) 0
 • Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-) 0
 • Faaliyet Giderleri (-) 0
 • Diğer Teknik Giderler (-) 0
 • Ceza Ödemeleri (-) 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 0
 • II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 577876584
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 0
 • GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ 577876584
 • YATIRIM GELİRLERİ 1660859145
 • Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 224816097
 • Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 81357134
 • Finansal Yatırımların Değerlemesi 95410021
 • Kambiyo Karları 843446812
 • İştiraklerden Gelirler 56000000
 • Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 0
 • Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 2120397
 • Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 357708684
 • Diğer Yatırımlar 0
 • Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri 0
 • YATIRIM GİDERLERİ (-) -1714659341
 • Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-) -10678500
 • Yatırımlar Değer Azalışları (-) -3331738
 • Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) -29439263
 • Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) -837558549
 • Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) -565246502
 • Kambiyo Zararları (-) -223162697
 • Amortisman Giderleri (-) -45242092
 • Diğer Yatırım Giderleri (-) 0
 • DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-) -13585764
 • Karşılıklar Hesabı (+/-) -64492109
 • Reeskont Hesabı (+/-) 5110481
 • Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) 0
 • Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) 0
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 44793343
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) 0
 • Diğer Gelir ve Karlar 1930474
 • Diğer Gider ve Zararlar (-) -927953
 • Önceki Yıl Gelir ve Karları 0
 • Önceki Yıl Gider ve Zararları (-) 0
 • DÖNEM NET KARI veya ZARARI 380117728
 • Dönem Karı ve Zararı 510490624
 • Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) -130372896
 • Dönem Net Kar veya Zararı 0
 • Ana Ortaklık Payları 380117728
 • Azınlık Payları 0
 • Enflasyon Düzeltme Hesabı 0
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.