FİNANS

armada bilgisayar - armda - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.037.999.811,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 208.548.745,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 3.181.220.951,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 31.468.339,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.149.752.612,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.077.617,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.077.617,00
 • Türev Araçlar 315.911,00
 • Stoklar 636.138.711,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 6.987.473,00
 • ARA TOPLAM 4.034.289.408,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 3.710.403,00
 • DURAN VARLIKLAR 22.379.698,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 13.628.966,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.479.636,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.479.636,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.060.379.509,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.414.403.472,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 20.656.801,00
 • - Banka Kredileri 19.510.238,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 83.580.051,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.230.579.607,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 28.615.961,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.201.963.646,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 17.690.325,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 8.778.793,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8.778.793,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 53.117.895,00
 • ARA TOPLAM 2.414.403.472,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 828.583.366,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 804.463.212,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 9.059.042,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 5.521.544,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.521.544,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 18.598.610,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.242.986.838,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 817.392.671,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 800.884.716,00
 • Ödenmiş Sermaye 24.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -9.024,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -9.024,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -9.024,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 697.629.536,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 697.629.536,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.343.684,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 58.103.573,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 14.816.947,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 16.507.955,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.060.379.509,00

Kredi Hesaplama