FİNANS

armada bilgisayar - armda - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 6.568.907.423,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 722.960.864,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 5.040.928.624,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.012.278,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.034.916.346,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.118.562,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.118.562,00
 • Türev Araçlar 380.816,00
 • Stoklar 766.989.267,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.639.043,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 33.890.247,00
 • ARA TOPLAM 6.568.907.423,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 114.114.010,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 40.409.777,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 40.409.777,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17.879.761,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17.879.761,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 20.407.296,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.683.021.433,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.303.792.826,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 367.305.462,00
 • - Banka Kredileri 360.170.184,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.010.902.363,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.744.853.199,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 45.837.510,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.699.015.689,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 77.629.464,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 15.792.505,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 15.792.505,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 87.309.833,00
 • ARA TOPLAM 5.303.792.826,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 330.408.288,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 325.086.515,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 5.321.773,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.321.773,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.634.201.114,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.048.820.319,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.021.769.011,00
 • Ödenmiş Sermaye 24.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -31.517.998,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 850.503.223,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -9.024,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -9.024,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 850.512.247,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.609.528,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 128.189.430,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 43.984.828,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 27.051.308,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.683.021.433,00

Kredi Hesaplama