FİNANS

anadolu isuzu - asuzu - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.149.598.287,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 267.087.823,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 424.999.147,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 36.479.657,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 388.519.490,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.897.560,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.897.560,00
 • Türev Araçlar 53.132,00
 • Stoklar 390.663.282,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 17.834.671,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 728.276,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 44.334.396,00
 • ARA TOPLAM 1.149.598.287,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 779.795.941,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 186,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 186,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 567.988.122,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 173.400.714,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.815.424,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.815.424,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 27.772.434,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.929.394.228,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.030.954.848,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 335.847.784,00
 • - Banka Kredileri 335.847.784,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 24.682.175,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.596.058,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 526.584.529,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 295.508.402,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 231.076.127,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13.285.626,00
 • Diğer Borçlar 2.672.811,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 9.109,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.663.702,00
 • Türev Araçlar 21.327.299,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 66.626.901,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 35.246.768,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 11.131.670,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 24.115.098,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.030.954.848,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 323.292.851,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 268.030.070,00
 • Banka Kredileri 265.620.743,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.409.327,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 6.829.744,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 32.134.270,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 32.134.270,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.354.247.699,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 575.146.529,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 575.146.529,00
 • Ödenmiş Sermaye 84.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 30.149.426,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 404.179.620,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 404.179.620,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -13.193.425,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 23.784.678,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 19.384.487,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 13.648.318,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.929.394.228,00