FİNANS

anadolu isuzu - asuzu - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 7.022.079.719,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.488.464.308,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.059.478.172,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 174.275.045,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.885.203.127,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 28.748.031,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 28.748.031,00
 • Türev Araçlar 227.853.406,00
 • Stoklar 2.136.987.835,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 926.611.788,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 153.936.179,00
 • ARA TOPLAM 7.022.079.719,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.832.755.906,00
 • Finansal Yatırımlar 609.288,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.640,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.640,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 3.252.476.241,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 553.842.058,00
 • - Şerefiye 74.896.565,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 478.945.493,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 31.117,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 31.117,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 10.854.835.625,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.102.922.993,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.131.611.509,00
 • - Banka Kredileri 2.131.611.509,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 405.660.226,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7.498.755,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.634.352.446,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.761.804.683,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 872.547.763,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 50.211.713,00
 • Diğer Borçlar 15.719.981,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 9.109,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 15.710.872,00
 • Türev Araçlar 916.389,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 571.356.790,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 27.371.783,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 264.226.851,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 38.375.387,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 225.851.464,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 6.102.922.993,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 992.378.738,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 726.594.051,00
 • Banka Kredileri 503.745.096,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 222.848.955,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 49.048.094,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 41.169.753,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 41.169.753,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 89.155.578,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.095.301.731,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.759.533.894,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.759.533.894,00
 • Ödenmiş Sermaye 84.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 30.149.426,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.420.462.240,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.420.462.240,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -55.201.499,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 57.875.264,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 597.756.165,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 569.290.799,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 10.854.835.625,00

Kredi Hesaplama