FİNANS

atp bilgisayar - atatp - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 395.208.032,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 165.881.623,00
 • Finansal Yatırımlar 3.339.740,00
 • Ticari Alacaklar 195.207.540,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 76.196.470,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 119.011.070,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 11.447.253,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 9.938.944,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.508.309,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 7.082.074,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 9.535.553,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 172.435,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.541.814,00
 • ARA TOPLAM 395.208.032,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 104.162.966,00
 • Finansal Yatırımlar 7.130.000,00
 • Ticari Alacaklar 7.634.938,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.743.920,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.891.018,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.189.631,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 81.071.733,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 405.368,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.723.386,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 499.370.998,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 135.691.864,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 914.303,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 99.662.036,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.823.803,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 96.838.233,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.858.352,00
 • Diğer Borçlar 21.608.407,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6.192.563,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 15.415.844,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.787.423,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 750.354,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.110.989,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.270.120,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 840.869,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 135.691.864,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.198.134,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 306.241,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 306.241,00
 • Ticari Borçlar 3.914.174,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.914.174,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 8.039.825,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.618.225,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.319.669,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.319.669,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 153.889.998,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 345.481.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 338.218.497,00
 • Ödenmiş Sermaye 37.500.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -23.661.719,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 166.011.505,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.459.865,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.459.865,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.459.865,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 32.021.856,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.591.995,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 72.605.842,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 50.268.576,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 7.262.503,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 499.370.998,00

Kredi Hesaplama