FİNANS

atp bilgisayar - atatp - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 453.003.736,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 182.071.341,00
 • Finansal Yatırımlar 925.190,00
 • Ticari Alacaklar 224.991.032,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 92.924.900,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 132.066.132,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 12.251.388,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 10.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.251.388,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 9.009.851,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 21.186.827,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.309,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.565.798,00
 • ARA TOPLAM 453.003.736,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 114.330.864,00
 • Finansal Yatırımlar 7.130.000,00
 • Ticari Alacaklar 8.166.904,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 289.082,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7.877.822,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.583.304,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 89.791.001,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 27.401,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.542.498,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 567.334.600,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 161.480.551,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 955.261,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 128.319.560,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.110.985,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 125.208.575,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.842.750,00
 • Diğer Borçlar 17.896.979,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6.324.817,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.572.162,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.269.081,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 557.707,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 6.639.213,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.798.344,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 840.869,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 161.480.551,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 17.015.425,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 302.335,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 302.335,00
 • Ticari Borçlar 4.409.352,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.409.352,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 6.129.510,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.618.225,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.556.003,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.556.003,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 178.495.976,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 388.838.624,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 378.280.857,00
 • Ödenmiş Sermaye 93.750.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -23.661.719,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 109.761.505,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.800.571,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.800.571,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.800.571,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 39.050.264,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.591.995,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 72.605.842,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 83.643.234,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 10.557.767,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 567.334.600,00

Kredi Hesaplama