akin tekstil - ateks - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 208.719.801,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 21.114.169,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 74.649.501,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 74.649.501,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.248.925,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.248.925,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 104.617.107,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.235.134,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 441,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.854.524,00
 • ARA TOPLAM 208.719.801,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 514.744.860,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.970.742,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.970.742,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 267.548.690,00
 • Maddi Duran Varlıklar 234.022.708,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.924.883,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.924.883,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 723.464.661,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 175.322.903,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 69.176.398,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 12.749.688,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 84.786.782,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 84.786.782,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.049.782,00
 • Diğer Borçlar 334.992,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 251,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 334.741,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.070.137,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.193,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.920.931,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 342.598,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.578.333,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 231.000,00
 • ARA TOPLAM 175.322.903,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 77.805.404,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 17.200.259,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 150.266,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 14.242.581,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14.242.581,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 46.212.298,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 253.128.307,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 470.336.354,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 470.550.773,00
 • Ödenmiş Sermaye 25.200.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 29.765.306,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 193.920.009,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.965.347,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 219.229.718,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -1.529.607,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -214.419,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 723.464.661,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.