atlantis yatirim holding - atsyh - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 16.661.704,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 149.579,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 12.109.330,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 12.109.330,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.746.144,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 411.614,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.334.530,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.345.017,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 980.510,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 331.124,00
 • ARA TOPLAM 16.661.704,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 8.406.262,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.151.699,00
 • Maddi Duran Varlıklar 530.161,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.008.116,00
 • - Şerefiye 5.001.568,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.548,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 432.433,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 283.853,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 25.067.966,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 20.388.117,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 10.043,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 12.154.093,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 12.154.093,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 504.997,00
 • Diğer Borçlar 6.157.094,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.681.767,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.475.327,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 126.121,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 32.330,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 32.330,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.403.439,00
 • ARA TOPLAM 20.388.117,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 631.348,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 410.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 221.348,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 221.348,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 21.019.465,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 4.048.501,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.539.301,00
 • Ödenmiş Sermaye 8.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 2.492.363,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.160.002,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -130.507,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -130.507,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 278.830,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -9.281.522,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 20.135,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.509.200,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 25.067.966,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.