atlantis yatirim holding - atsyh - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 10.696.865,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 194.993,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 7.431.322,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7.431.322,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 895.509,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 411.614,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 483.895,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 780.181,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.084.785,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 104.081,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 205.994,00
 • ARA TOPLAM 10.696.865,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 8.470.863,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.107.182,00
 • Maddi Duran Varlıklar 433.182,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.007.352,00
 • - Şerefiye 5.001.568,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.784,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 286.863,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 286.863,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 636.284,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 19.167.728,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 15.705.105,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 10.043,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 8.759.274,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 111.906,00
 • Diğer Borçlar 4.682.913,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.902.249,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 780.664,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 122.708,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 32.330,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.985.931,00
 • ARA TOPLAM 15.705.105,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 486.220,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 412.091,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 15.514,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15.514,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 58.615,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 16.191.325,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.976.403,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.335.821,00
 • Ödenmiş Sermaye 8.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.160.002,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -27.193,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -27.193,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -27.193,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 264.952,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -9.720.042,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 165.739,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 640.582,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 19.167.728,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.