altinyunus cesme - ayces - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 11.055.466,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 4.839.373,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 5.137.933,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 145.635,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.992.298,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 89.928,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 89.928,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 648.533,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 308.962,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 23.518,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 7.219,00
 • ARA TOPLAM 11.055.466,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 199.555.555,00
 • Finansal Yatırımlar 154.833,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 154.833,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 185.850.940,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 616.452,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 616.452,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.270.904,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.270.904,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 210.611.021,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.539.102,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 7.983.489,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.059.525,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 4.415.617,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.014.323,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.401.294,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 270.357,00
 • Diğer Borçlar 445.960,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 445.960,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.117.330,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.306.349,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.306.349,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 16.539.102,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 33.363.658,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 12.555.377,00
 • Banka Kredileri 3.633.035,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 8.922.342,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.380.649,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.380.649,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 19.427.632,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 49.902.760,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 160.708.261,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 160.708.261,00
 • Ödenmiş Sermaye 25.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 7.916.580,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 142.500,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 139.155.483,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 139.155.483,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.187.389,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 123.920,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -17.936.237,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 6.306.015,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 210.611.021,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.