FİNANS

aydem enerji - aydem - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 521.189.842,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 341.514.421,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 61.493.763,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.553.092,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 54.940.671,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 83.714.491,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 66.116.709,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 17.597.782,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 9.056.925,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 24.848.384,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 536.407,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 25.451,00
 • ARA TOPLAM 521.189.842,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 12.072.505.244,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.105.606,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.105.606,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 11.738.600.033,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 302.459.604,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.930.674,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.930.674,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 10.907.411,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 12.593.695.086,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.031.897.465,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 861.896.487,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7.053.612,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 61.894.664,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7.856.336,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 54.038.328,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.599.967,00
 • Diğer Borçlar 73.814.455,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.992.250,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 70.822.205,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 181.677,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 15.611.368,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.312.933,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11.298.435,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.898.847,00
 • ARA TOPLAM 1.031.897.465,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.184.637.300,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.839.297.605,00
 • Banka Kredileri 4.828.328.024,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 10.969.581,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 65.950.643,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 10.041.100,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.041.100,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.269.347.952,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.216.534.765,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 5.377.160.321,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.377.160.321,00
 • Ödenmiş Sermaye 700.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 51.319.818,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 6.423.974.919,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 6.423.974.919,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 3.471.069,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -539.221.288,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -539.221.288,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.523.866,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.283.344.269,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 22.907.275,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 12.593.695.086,00

AYDEM ENERJI Haberleri

Tümü