FİNANS

ayen enerji - ayen - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 203.351.940,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 71.513.984,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 56.325.130,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.430.229,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 52.894.901,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 18.755.479,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 20.251,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 18.735.228,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.683.062,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.154.447,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 14.942.824,00
 • ARA TOPLAM 203.351.940,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.118.299.854,00
 • Finansal Yatırımlar 412.408,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 101.853.003,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 101.853.003,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 16.500.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.784.297.344,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 18.334.846,00
 • - Şerefiye 17.461.935,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 872.911,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 702.957,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 702.957,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 47.318.960,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.321.651.794,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 591.802.445,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 245.873.768,00
 • - Banka Kredileri 235.684.582,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 250.591.390,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 29.922.851,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 29.922.851,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 937.204,00
 • Diğer Borçlar 38.851.635,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 32.536.691,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.314.944,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 7.942.074,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 16.621.663,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 895.369,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 895.369,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 148.427,00
 • ARA TOPLAM 591.802.445,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.859.576.279,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.801.563.558,00
 • Banka Kredileri 1.782.952.816,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 18.610.742,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 445.410,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 7.793.725,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.489.796,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.489.796,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 45.283.790,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.451.378.724,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 870.273.070,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 789.108.255,00
 • Ödenmiş Sermaye 277.500.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 232.214,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 26.193.573,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 26.193.573,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.620.724,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 555.518.847,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 555.518.847,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 71.893.619,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -50.706.026,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -91.523.972,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 81.164.815,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.321.651.794,00