ayen enerji - ayen - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 227.689.663,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 91.155.652,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 22.587.970,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.744.141,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 20.843.829,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 12.174.877,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 17.330,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12.157.547,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.690.179,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 840.965,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 65.098.512,00
 • ARA TOPLAM 227.689.663,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.781.085.784,00
 • Finansal Yatırımlar 412.408,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 78.044.623,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 78.044.623,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 16.500.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.342.695.255,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 26.279.269,00
 • - Şerefiye 17.461.935,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.817.334,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 110.430.422,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 110.430.422,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 43.888.471,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.008.775.447,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 548.408.454,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 220.227.769,00
 • - Banka Kredileri 210.737.651,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 253.207.150,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 25.928.866,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 25.928.866,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 714.942,00
 • Diğer Borçlar 35.089.722,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 29.323.513,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.766.209,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 8.884.433,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.115.455,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.110.571,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.110.571,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 111.482,00
 • ARA TOPLAM 548.408.454,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.671.361.457,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.615.590.931,00
 • Banka Kredileri 1.591.968.383,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 23.622.548,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 445.410,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 11.390.829,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.187.957,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.187.957,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 39.746.330,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.219.769.911,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 789.005.536,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 716.366.541,00
 • Ödenmiş Sermaye 277.500.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 232.214,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 26.754.583,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 26.754.583,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.059.714,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 435.769.942,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 435.769.942,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 71.893.619,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -50.706.026,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -45.077.791,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 72.638.995,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.008.775.447,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.