bagfas - bagfs - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 825.849.743,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 533.070.435,00
 • Finansal Yatırımlar 1.564.511,00
 • Ticari Alacaklar 5.352.637,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.352.637,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 16.073.788,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 16.073.788,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 206.640.009,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 60.013.772,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 658.351,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.476.240,00
 • ARA TOPLAM 825.849.743,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.183.836.002,00
 • Finansal Yatırımlar 2.886.357,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 40.311,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 671.808.137,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 647.631,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 445.597.727,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.009.685.745,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 630.461.030,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 13.785.570,00
 • - Banka Kredileri 8.565.304,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 192.213.184,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 305.626.370,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.159.340,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 302.467.030,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.225.328,00
 • Diğer Borçlar 2.192.476,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.430,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.189.046,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 112.123.136,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 29.759,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.069.828,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 766.681,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.303.147,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 195.379,00
 • ARA TOPLAM 630.461.030,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.046.189.552,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 768.235.602,00
 • Banka Kredileri 710.309.434,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 57.926.168,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 233.408.035,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 35.599.590,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 8.946.325,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.946.325,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.676.650.582,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 333.035.163,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 333.035.163,00
 • Ödenmiş Sermaye 45.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 62.376.183,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.842.854,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.991.417,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.991.417,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.991.417,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.543.479,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 1.543.479,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 17.410.543,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 320.334.299,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -112.480.778,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.009.685.745,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.