banvit - banvt - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.623.407.961,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 612.627.846,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 374.584.138,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 18.719.595,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 355.864.543,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 786.965,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 786.965,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 309.222.182,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 68.506.533,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.261.202,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 32.935.991,00
 • İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 32.935.991,00
 • ARA TOPLAM 1.599.021.841,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 24.386.120,00
 • DURAN VARLIKLAR 875.079.592,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.189.656,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.189.656,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 801.986.169,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.272.959,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.272.959,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.435.876,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.435.876,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 50.798.402,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.498.487.553,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 849.166.917,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 104.959.539,00
 • - Banka Kredileri 100.376.442,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 114.355.912,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 569.795.904,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 803.845,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 568.992.059,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11.422.875,00
 • Diğer Borçlar 2.205.803,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.205.803,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 19.972.169,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.474.343,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 24.980.372,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 18.632.899,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.347.473,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 849.166.917,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 536.156.886,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 389.147.970,00
 • Banka Kredileri 381.970.818,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7.177.152,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 49.303.356,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 49.303.356,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 92.335.723,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.385.323.803,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.113.163.750,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.113.163.750,00
 • Ödenmiş Sermaye 100.023.579,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 6.348.821,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 421.328.825,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 421.328.825,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -27.821.092,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 320.690.600,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 320.690.600,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 15.190.838,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 353.219.455,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -109.249.658,00
 • Diğer Yedekler 5.611.290,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.498.487.553,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.