FİNANS

bastas baskent cimento - bascm - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 357.663.543,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 72.012.688,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 199.037.780,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.153.964,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 195.883.816,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 473.427,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 473.427,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 73.543.035,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.155.559,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 454.804,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 9.986.250,00
 • ARA TOPLAM 357.663.543,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 433.670.377,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.981.516,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.981.516,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16.256.312,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 356.770.584,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.834.598,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.834.598,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 674.999,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 674.999,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 791.333.920,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 318.468.081,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 145.979.863,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Banka Kredileri 116.014.974,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 150.619.035,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 31.810.942,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 118.808.093,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.771.283,00
 • Diğer Borçlar 2.238.218,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.238.218,00
 • Türev Araçlar 2.340.812,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 7.064.156,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 7.914.168,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.494.950,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.419.218,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 540.546,00
 • ARA TOPLAM 318.468.081,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 50.132.451,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 35.256.281,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 11.379.725,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11.379.725,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.496.445,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 368.600.532,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 422.733.388,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 422.733.388,00
 • Ödenmiş Sermaye 131.559.120,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 39.080.543,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.759.708,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.036.181,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.036.181,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.036.181,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 71.197.853,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 209.202.647,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -41.499.408,00
 • Diğer Yedekler 7.469.106,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 791.333.920,00