FİNANS

bera holding - bera - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 5.960.313.670,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 954.951.922,00
 • Finansal Yatırımlar 314.313.465,00
 • Ticari Alacaklar 1.952.210.602,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.952.210.602,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 60.729.819,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.326.837,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 59.402.982,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.114.285.933,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 327.075.588,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 234.193.287,00
 • ARA TOPLAM 5.957.760.616,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 2.553.054,00
 • DURAN VARLIKLAR 7.006.267.489,00
 • Finansal Yatırımlar 49.429.583,00
 • Ticari Alacaklar 71.792.077,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 71.792.077,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 525.706,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 525.706,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.058.510.765,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.689.039.660,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 31.105.155,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 31.105.155,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.936.544,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 71.042.549,00
 • Diğer Duran Varlıklar 5.864.890,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 12.966.581.159,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.392.857.857,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 610.921.482,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 130.335.034,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 665.458.591,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 665.458.591,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 69.233.767,00
 • Diğer Borçlar 10.814.176,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 10.575.804,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 238.372,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 529.240,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 58.674.608,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 15.110.027,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 15.110.027,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 830.974.976,00
 • ARA TOPLAM 2.392.857.857,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.312.134.017,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 233.062.444,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 18.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 18.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 2.967.773,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 11.375,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 164.407.475,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 162.794.619,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 1.612.856,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 809.714.464,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 101.230.380,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.704.991.874,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 9.261.589.285,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 7.710.854.646,00
 • Ödenmiş Sermaye 683.200.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 69.324.305,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -91.416.198,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.395.058.572,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 3.463.923.533,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -16.836.076,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -16.836.076,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.805.053.326,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.866.470.717,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.550.734.639,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 12.966.581.159,00

Kredi Hesaplama