FİNANS

biotrend cevre ve enerji - bioen - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 676.238.192,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 106.069.338,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 208.914.271,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 208.914.271,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 20.475.097,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 13.038.744,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.436.353,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 73.811.884,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 171.554.062,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.174.702,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 92.238.838,00
 • ARA TOPLAM 676.238.192,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.242.710.394,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 53.798.175,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.291.856,00
 • Maddi Duran Varlıklar 986.712.635,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 60.098.307,00
 • - Şerefiye 6.532.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 53.566.307,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 66.277.958,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.918.948.586,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 540.959.134,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 232.239.903,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.106.501,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 240.043.642,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 240.043.642,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.233.371,00
 • Diğer Borçlar 46.403.407,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 39.754.170,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.649.237,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.111.235,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 12.927.576,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.456.701,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 9.470.875,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 540.959.134,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 845.761.840,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 829.140.219,00
 • Banka Kredileri 756.650.803,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 72.489.416,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 1.767.621,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.630.876,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.630.876,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 12.223.124,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.386.720.974,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 532.227.612,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 536.445.075,00
 • Ödenmiş Sermaye 500.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -21.579.143,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 26.541.373,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 72.211.554,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 72.211.554,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -856.246,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -92.160.202,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -92.160.202,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 41.304.355,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 10.127.138,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -4.217.463,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.918.948.586,00

Kredi Hesaplama