FİNANS

bizim magazalari - bizim - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.053.216.758,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 500.788.478,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 95.999.699,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.751.396,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 93.248.303,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 239.758,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 239.758,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 437.496.239,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 18.688.379,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 4.205,00
 • ARA TOPLAM 1.053.216.758,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 466.864.539,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.176.823,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.176.823,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 240.562.609,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 34.859.528,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 383.556,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.739.373,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.520.081.297,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.198.545.780,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 70.982.812,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.055.609.416,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 229.915.919,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 825.693.497,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14.492.875,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 6.822.996,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.635.160,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 32.767.388,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13.914.751,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 18.852.637,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11.235.133,00
 • ARA TOPLAM 1.198.545.780,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 168.842.754,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 137.193.390,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 136.542.071,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 441.620,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 31.207.744,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 31.207.744,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.367.388.534,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 152.692.763,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 152.693.435,00
 • Ödenmiş Sermaye 60.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -21.965.778,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -21.965.778,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -21.965.778,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.706.557,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 77.297.757,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 38.188.391,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -672,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.520.081.297,00

BIZIM MAGAZALARI Haberleri

Tümü