FİNANS

bms birlesik metal - bmstl - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 519.897.726,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 43.982.340,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 197.668.636,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 197.668.636,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 29.559.338,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 29.559.338,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 222.383.713,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.649.721,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 12.875.986,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 5.777.992,00
 • ARA TOPLAM 519.897.726,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 357.477.728,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.068,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.068,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.843.726,00
 • Maddi Duran Varlıklar 324.733.773,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.189.183,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.118.940,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.054.204,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.054.204,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 20.052.690,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 877.375.454,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 359.692.800,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 140.464.179,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 96.016.673,00
 • Banka Kredileri 140.464.179,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 90.045.288,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 41.377,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 90.003.911,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.905.623,00
 • Diğer Borçlar 9.317.504,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 74.760,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9.242.744,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 6.301.715,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 12.875.988,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.765.830,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.279.362,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 486.468,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 359.692.800,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 85.883.672,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 75.769.256,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 680.062,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 680.062,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 6.788.650,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.645.704,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.645.704,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 445.576.472,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 431.798.982,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 431.798.982,00
 • Ödenmiş Sermaye 36.525.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 97.731.482,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 200.352.288,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 40.067.440,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 322.704,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 160.284.848,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 520.987,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 34.714.864,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 61.954.361,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 877.375.454,00

Kredi Hesaplama