bantas ambalaj - bntas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 107.169.724,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 78.859.896,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 7.409.366,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7.409.366,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 19.488.680,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 253.920,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.155.862,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.000,00
 • ARA TOPLAM 107.169.724,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 86.574.440,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 83.153.103,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 311.786,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.615.017,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 494.534,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 193.744.164,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 20.117.244,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 10.334.427,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.239.766,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.650.392,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 669.658,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.980.734,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.315.927,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 376.358,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.802.238,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 682.017,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 182.736,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 499.281,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.716.119,00
 • ARA TOPLAM 20.117.244,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 15.101.910,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 10.910.404,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 128.521,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.598.705,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.598.705,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.464.280,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 35.219.154,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 158.525.010,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 158.525.010,00
 • Ödenmiş Sermaye 64.500.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 36.139,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 42.340.803,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 42.340.803,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 31.458.204,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 824.821,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 19.365.043,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 193.744.164,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.