berkosan yalitim - brksn - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 45.378.254,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 10.671.484,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 22.035.145,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 70,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 22.035.075,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 10.750,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.750,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 10.002.665,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.451.116,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.207.094,00
 • ARA TOPLAM 45.378.254,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 29.487.446,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 47.301,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 47.301,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 28.782.048,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.378,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 74.865.700,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 37.420.590,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 10.341.353,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8.928.903,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 14.203.690,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 14.203.690,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 835.385,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 865.981,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.792.066,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.746.053,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 46.013,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 453.212,00
 • ARA TOPLAM 37.420.590,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.009.596,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 8.883.136,00
 • Banka Kredileri 8.457.977,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 425.159,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 488.846,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 488.846,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 637.614,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 47.430.186,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 27.435.514,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 28.674.090,00
 • Ödenmiş Sermaye 15.600.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 312.370,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 8.081.561,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 8.081.561,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -397.401,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.204.223,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -2.204.223,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 668.035,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 653.047,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 5.563.300,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -1.238.576,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 74.865.700,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.