batisoke cimento - bsoke - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 260.263.501,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 20.335.603,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 74.150.931,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 43.072.369,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 31.078.562,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.273.423,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 718.668,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 554.755,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 99.847.090,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 8.043.994,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 189.714,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 56.422.746,00
 • ARA TOPLAM 260.263.501,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.071.361.329,00
 • Finansal Yatırımlar 28.687.324,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 302.715,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 302.715,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 26.619.157,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 969.511.042,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 384.312,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.563.266,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 38.224.066,00
 • Diğer Duran Varlıklar 5.252.281,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.331.624.830,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 525.712.243,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 195.899.835,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 176.836.811,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 117.348.006,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6.541.684,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 110.806.322,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.946.227,00
 • Diğer Borçlar 28.821.209,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 27.023.700,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.797.509,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.860.155,00
 • ARA TOPLAM 525.712.243,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 865.214.734,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 845.444.403,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 19.770.331,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15.416.180,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 4.354.151,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.390.926.977,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -59.302.147,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -59.302.147,00
 • Ödenmiş Sermaye 400.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 59.824.631,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 511.025,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 54.951.240,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 54.951.240,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.596.155,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 7.908.883,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 7.908.883,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 20.177.875,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -249.685.708,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -352.798.976,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.331.624.830,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.