bursa cimento - bucim - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 885.655.462,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 351.843.196,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 271.711.044,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 136.490,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 271.574.554,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.046.277,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.046.277,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 234.326.498,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 18.724.171,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 464.724,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
 • ARA TOPLAM 878.115.910,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 390.599.139,00
 • Finansal Yatırımlar 6.678.332,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 6.678.332,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 328.888,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 328.888,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 59.637.061,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.421.186,00
 • Maddi Duran Varlıklar 261.366.618,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 5.530.320,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.062.494,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.183,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 34.312.850,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 16.438.078,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.276.254.601,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 309.413.654,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 88.710.319,00
 • - Banka Kredileri 86.641.453,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 26.996.351,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 108.227.259,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 468.411,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 107.758.848,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11.152.364,00
 • Diğer Borçlar 2.355.968,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.648.070,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 707.898,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 44.797.085,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 12.284.366,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.841.252,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.048.690,00
 • ARA TOPLAM 309.413.654,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 87.209.495,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 52.122.495,00
 • Banka Kredileri 50.503.649,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.618.846,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 34.197.574,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 34.197.574,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 889.426,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 396.623.149,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 879.631.452,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 649.367.201,00
 • Ödenmiş Sermaye 180.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -3.035.646,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.143.437,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -20.007.414,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -19.407.221,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -21.289.029,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 70.325.182,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 362.205.459,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 57.703.318,00
 • Diğer Yedekler 32.865,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 230.264.251,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.276.254.601,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.