FİNANS

bursa cimento - bucim - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.995.532.283,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.211.033.663,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.508.967.258,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 348.775,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.508.618.483,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 17.416.204,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 17.416.204,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.083.689.494,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 115.812.864,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 58.612.800,00
 • ARA TOPLAM 3.995.532.283,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.944.044.653,00
 • Finansal Yatırımlar 8.398.051,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 352.403,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 352.403,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 164.531.245,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.421.186,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.453.340.116,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 4.730.004,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.562.465,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 109.339,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 144.641.438,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 142.100.946,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.939.576.936,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.352.827.548,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 252.154.188,00
 • - Banka Kredileri 225.647.846,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 158.063.253,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 498.652.135,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 354.578,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 498.297.557,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 41.952.868,00
 • Diğer Borçlar 108.088.097,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 75.007.470,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 33.080.627,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 121.538.569,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 117.908.335,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 14.392.680,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.292.557,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.100.123,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 40.077.423,00
 • ARA TOPLAM 1.352.827.548,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 335.782.450,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 219.418.770,00
 • Banka Kredileri 207.916.511,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 11.502.259,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 116.363.680,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 116.363.680,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.688.609.998,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 5.250.966.938,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.297.377.014,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.500.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -25.297.029,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 10.277.876,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -80.502.808,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -72.840.320,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -75.553.095,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 195.125.154,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.942.116.742,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 755.458.438,00
 • Diğer Yedekler 198.641,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 953.589.924,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.939.576.936,00

Kredi Hesaplama