FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

burcelik - burce - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 233.457.338,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 24.487.219,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 56.651.674,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.599,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 56.649.075,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.543.004,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.543.004,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 92.293.772,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 50.632.470,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 42.496,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 4.806.703,00
 • ARA TOPLAM 233.457.338,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 421.207.272,00
 • Finansal Yatırımlar 223.035,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 656,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 656,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 405.623.959,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15.182.039,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 177.583,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 177.583,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 654.664.610,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 236.524.986,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 40.784.936,00
 • - Banka Kredileri 40.270.277,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 16.286.937,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 58.933.379,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 11.790,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 58.921.589,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.572.662,00
 • Diğer Borçlar 2.667.978,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.667.978,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 108.068.157,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 738.699,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.043.599,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.043.599,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 428.639,00
 • ARA TOPLAM 236.524.986,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 98.488.045,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 18.880.159,00
 • Banka Kredileri 18.716.873,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 163.286,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 48.900,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 10.266.643,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.266.643,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 69.292.343,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 335.013.031,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 319.651.579,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 308.232.134,00
 • Ödenmiş Sermaye 8.424.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 151.363,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 207.091,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 281.764.264,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 281.764.264,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -17.633.211,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 206.979,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 206.979,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.978.379,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 9.672.636,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -1.172.578,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 11.419.445,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 654.664.610,00

Kredi Hesaplama