FİNANS

can2 termik - cante - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.536.055.433,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 641.360.719,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 307.259.938,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 139.271.026,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 167.988.912,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 12.946.543,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 10.107.311,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.839.232,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 417.099.461,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.674.286,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 266.195,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 152.448.291,00
 • ARA TOPLAM 1.536.055.433,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 5.424.734.984,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 210.605,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 210.605,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.902.272.152,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 31.024.759,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 31.024.759,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.859.328,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.859.328,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 433.900.633,00
 • Diğer Duran Varlıklar 52.440.260,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.960.790.417,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.111.099.276,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.180.746,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 464.368.484,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 234.129.937,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.435.034,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 232.694.903,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.554.350,00
 • Diğer Borçlar 152.602.177,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 16.142.467,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 136.459.710,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 34.259.463,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.201.003,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 9.777.695,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8.532.440,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.245.255,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 200.219.877,00
 • ARA TOPLAM 1.111.099.276,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.887.522.547,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.876.779.365,00
 • Banka Kredileri 1.876.037.697,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 741.668,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 2.347.115,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.981.566,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.783.357,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 198.209,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.779.096,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 635.405,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.998.621.823,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.962.168.594,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.962.168.594,00
 • Ödenmiş Sermaye 320.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -1.399.068,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 185.332.488,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.829.650.223,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.831.015.535,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -746.927.963,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -746.927.963,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -293.751.490,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.669.264.404,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.960.790.417,00

Kredi Hesaplama