cemas dokum - cemas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 161.727.659,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.675.276,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 36.985.554,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 36.985.554,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 96.268.019,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 96.022.750,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 245.269,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 22.920.012,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 612.803,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 23.026,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.242.969,00
 • ARA TOPLAM 161.727.659,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 202.976.117,00
 • Finansal Yatırımlar 98.490.881,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.077.706,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.077.372,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 334,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 11.237.043,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 91.081.156,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 77.320,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.012.011,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 364.703.776,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 134.300.879,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 44.023.340,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 43.687.141,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10.034.051,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 33.653.090,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.870.424,00
 • Diğer Borçlar 38.788.985,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 38.784.774,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.211,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 411.409,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 364.804,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.313.645,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.313.645,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 841.131,00
 • ARA TOPLAM 134.300.879,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 78.156.103,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 66.648.354,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 11.507.749,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11.507.749,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 212.456.982,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 152.246.794,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 159.161.864,00
 • Ödenmiş Sermaye 237.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -23.687.474,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 10.455.864,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.268.245,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 3.268.245,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.556.505,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 60.158,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -101.185.627,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 33.250.698,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -6.915.070,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 364.703.776,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.