FİNANS

cemas dokum - cemas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 578.952.311,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 414.947.007,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 83.044.518,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 26.211,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 83.018.307,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 45.861.646,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 45.674.594,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 187.052,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 29.928.398,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.008.136,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 553.591,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.609.015,00
 • ARA TOPLAM 578.952.311,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 432.825.880,00
 • Finansal Yatırımlar 179.460.751,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 334,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 334,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 58.127.172,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 169.665.637,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 18.826,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 21.421.839,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 21.421.839,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.131.321,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.011.778.191,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 86.936.399,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 31.749.666,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 627.648,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 31.122.018,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.346.651,00
 • Diğer Borçlar 37.551.260,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 37.546.665,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.595,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 6.723.348,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.504.390,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.504.390,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.061.084,00
 • ARA TOPLAM 86.936.399,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.747.728,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 16.747.728,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.747.728,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 103.684.127,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 908.094.064,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 905.813.130,00
 • Ödenmiş Sermaye 791.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -23.687.474,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.792.008,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 25.844.673,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 25.844.673,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.782.890,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 95.831.389,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 95.831.389,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 60.158,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -85.470.781,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 88.443.157,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.280.934,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.011.778.191,00

CEMAS DOKUM Haberleri

Tümü