FİNANS

cemtas - cemts - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.313.208.306,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 46.378.639,00
 • Finansal Yatırımlar 31.758.553,00
 • Ticari Alacaklar 429.549.660,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 429.549.660,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.391.617,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.391.617,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 733.308.977,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 39.744.017,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 31.076.843,00
 • ARA TOPLAM 1.313.208.306,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 293.190.632,00
 • Finansal Yatırımlar 54.684.427,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 54.684.427,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.416,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.416,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 204.281.886,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.905.444,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15.852,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 32.315.459,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.606.398.938,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 401.716.117,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 141.028.368,00
 • - Banka Kredileri 141.028.368,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 122.755.922,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 105.419,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 122.650.503,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.212.877,00
 • Diğer Borçlar 28.051.346,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 28.051.346,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 17.694.161,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 63.810.864,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 978.779,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 978.779,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 21.183.800,00
 • ARA TOPLAM 401.716.117,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 27.321.780,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 27.321.780,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 27.321.780,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 429.037.897,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.177.361.041,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.177.361.041,00
 • Ödenmiş Sermaye 100.975.680,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -15.405.979,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -15.405.979,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -16.125.718,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 59.423.020,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 796.896.600,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 235.410.037,00
 • Diğer Yedekler 61.683,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.606.398.938,00

Kredi Hesaplama