cimsa - cimsa - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.496.957.273,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 417.035.297,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 613.361.092,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.307.242,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 611.053.850,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.286.221,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 223.504,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.062.717,00
 • Türev Araçlar 57.129.040,00
 • Stoklar 237.788.753,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 25.924.364,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.453.025,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 128.644.663,00
 • ARA TOPLAM 1.485.622.455,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 11.334.818,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.873.242.203,00
 • Finansal Yatırımlar 64.478,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 64.478,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.496.078,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 21.649.749,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 374.212.837,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.145.647.322,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 164.731.871,00
 • - Şerefiye 148.119.252,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16.612.619,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.959.204,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 90.867.607,00
 • Diğer Duran Varlıklar 16.837.642,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.370.199.476,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.080.000.450,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.196.959.420,00
 • - Banka Kredileri 1.029.846.226,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 203.621.824,00
 • Banka Kredileri 150.891.238,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 432.285.356,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 59.597.917,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 372.687.439,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10.789.430,00
 • Diğer Borçlar 17.047.739,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 258.728,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 16.789.011,00
 • Türev Araçlar 56.387.798,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 36.722.019,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 17.413.791,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 59.425.728,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.000.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 56.425.728,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 49.347.345,00
 • ARA TOPLAM 2.080.000.450,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 523.396.553,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 393.534.796,00
 • Banka Kredileri 337.323.501,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 56.211.295,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 21.183.397,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 53.552.473,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 49.568.319,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 3.984.154,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 55.125.887,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.603.397.003,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.766.802.473,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.515.075.756,00
 • Ödenmiş Sermaye 135.084.442,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 41.741.516,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.099.415,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -20.416.451,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -20.416.451,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -13.226.360,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 30.403.445,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 99.656.887,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -69.253.442,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 193.104.976,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 998.526.403,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 135.532.010,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 251.726.717,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.370.199.476,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.