celebi - clebi - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.038.205.507,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 583.952.878,00
 • Finansal Yatırımlar 21.303.604,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 21.303.604,00
 • Ticari Alacaklar 223.206.412,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.883.112,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 218.323.300,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 121.213.114,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 37.881.438,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 83.331.676,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 19.605.293,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 54.515.215,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.000.691,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 13.408.300,00
 • ARA TOPLAM 1.038.205.507,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.886.353.031,00
 • Finansal Yatırımlar 334.290,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 152.445.605,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 93.600.298,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 58.845.307,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 159.575.802,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 499.758.803,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 351.059.413,00
 • - Şerefiye 72.380.844,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 278.678.569,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 8.018.940,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 8.018.940,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 154.651.460,00
 • Diğer Duran Varlıklar 25.008.078,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.924.558.538,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.223.712.387,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 260.672.323,00
 • - Banka Kredileri 260.672.323,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 554.391.711,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 147.536.502,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 155.984.247,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7.036.252,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 148.947.995,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 58.926.662,00
 • Diğer Borçlar 86.924.985,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 57.712.500,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 29.212.485,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 23.011.753,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 30.454.435,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 30.598.991,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 23.632.013,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.966.978,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 22.747.280,00
 • ARA TOPLAM 1.223.712.387,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.246.314.135,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.087.067.799,00
 • Banka Kredileri 506.370.702,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 580.697.097,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 21.202.027,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 32.396.871,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 32.396.871,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 27.071.954,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 78.575.484,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.470.026.522,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 454.532.016,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 357.609.099,00
 • Ödenmiş Sermaye 24.300.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -24.559.824,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -24.559.824,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -24.559.824,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 295.534.420,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 295.534.420,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 74.387.906,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 192.120.125,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -204.173.528,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 96.922.917,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.924.558.538,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.