FİNANS

dap gayrimenkul - dapgm - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.760.309.344,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 325.738.431,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.531.459,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.531.459,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 204.218.439,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.912.037,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 200.306.402,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 160.356.058,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 478.943.707,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 453.446.049,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 446.872,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 85.937.133,00
 • ARA TOPLAM 2.760.309.344,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 5.818.864.323,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.901.189,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.901.189,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 306.623.756,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 306.623.756,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 102.204.727,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.046.963,00
 • - Şerefiye 1.807.224,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.239.739,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.001.910,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.001.910,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 104.825.290,00
 • Diğer Duran Varlıklar 205.418.071,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 8.579.173.667,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.177.556.315,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.123.538,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 419.011.697,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 81.853.764,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 81.853.764,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11.144.611,00
 • Diğer Borçlar 206.744.765,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 13.014.055,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 193.730.710,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.244.397.856,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 122.806,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 209.157.278,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 209.157.278,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 2.177.556.315,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.819.178.079,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 997.576.477,00
 • Banka Kredileri 987.514.116,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 39.624.807,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.122.005.962,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.384.558,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.384.558,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 655.586.275,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.996.734.394,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.582.439.273,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.582.439.273,00
 • Ödenmiş Sermaye 200.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -46.402,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -46.402,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -46.402,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.238.770,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.202.773.265,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 174.473.640,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 8.579.173.667,00

Kredi Hesaplama