denge holding - denge - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 51.593.333,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.025.618,00
 • Finansal Yatırımlar 3.276.900,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 3.276.900,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.987,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.987,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 41.462.033,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 187.725,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 78.709,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 4.560.361,00
 • ARA TOPLAM 51.593.333,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.064.721,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 97.213,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.400,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.400,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 28.872,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 28.872,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 935.236,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 52.658.054,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 20.875.688,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 757.319,00
 • - Banka Kredileri 757.319,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 6.835.379,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.835.379,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 634.379,00
 • Diğer Borçlar 11.424.432,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 9.317.591,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.106.841,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.224.179,00
 • ARA TOPLAM 20.875.688,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.784.630,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.775.500,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 9.130,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.130,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 22.660.318,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 29.997.736,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 30.011.198,00
 • Ödenmiş Sermaye 50.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 8.390.219,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.022,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.022,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.022,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 55.662,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -28.427.894,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -4.767,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -13.462,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 52.658.054,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.