FİNANS

datagate bilgisayar - dgate - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.345.898.225,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 82.101.451,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 824.344.444,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 824.344.444,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 233.167,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 233.167,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 330.823.913,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 34.835.428,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 73.559.822,00
 • ARA TOPLAM 1.345.898.225,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 31.767.821,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 226.150,00
 • Maddi Duran Varlıklar 450.282,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 729.977,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 729.977,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 25.517.077,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.377.666.046,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.080.237.224,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.904.507,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 424.002.481,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 148.631.207,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 275.371.274,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.060.250,00
 • Diğer Borçlar 585.135.919,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 583.452.600,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.683.319,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 25.529.369,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.904.712,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 34.699.986,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 34.699.986,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.080.237.224,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.108.866,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.379.571,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.729.295,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.729.295,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.083.346.090,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 294.319.956,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 198.982.263,00
 • Ödenmiş Sermaye 30.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -11.913.128,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.241.463,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.229.361,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -536.178,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -536.178,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -536.178,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.940.310,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.940.310,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.513.622,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 163.612.457,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.705.183,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 95.337.693,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.377.666.046,00

Kredi Hesaplama