FİNANS

doganlar mobilya - dgnmo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 848.555.039,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 5.172.801,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 245.198.840,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.640.832,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 240.558.008,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.893.864,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.893.864,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 421.809.105,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 115.020.388,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 623.559,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 54.836.482,00
 • ARA TOPLAM 848.555.039,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 561.910.053,00
 • Finansal Yatırımlar 9.469.958,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.049.163,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.049.163,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 390.337.262,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 22.684.190,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 11.305.298,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.410.465.092,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 995.278.302,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 138.159.876,00
 • - Banka Kredileri 89.062.145,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 293.931.004,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 436.331.425,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 436.331.425,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 22.687.155,00
 • Diğer Borçlar 2.420.830,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 997.805,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.423.025,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 81.255.480,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 20.492.532,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 9.790.378,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10.702.154,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 995.278.302,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 262.307.782,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 254.463.407,00
 • Banka Kredileri 143.572.179,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 110.891.228,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 2.227.440,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 5.616.935,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.359.068,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 1.257.867,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.257.586.084,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 152.879.008,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 152.879.008,00
 • Ödenmiş Sermaye 350.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 9.460.292,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 168.386.249,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 168.386.249,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -667.148,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -49.059.380,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -49.059.380,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.976.644,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -217.633.128,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 50.198.556,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.410.465.092,00

Kredi Hesaplama