ditas dogan - ditas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 52.758.710,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.120.136,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 29.711.037,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 29.711.037,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 123.534,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 123.534,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 17.053.116,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.650.788,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 17.205,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.082.894,00
 • ARA TOPLAM 52.758.710,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 39.364.835,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 19.744,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 19.744,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 27.216.336,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.510.231,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.106.280,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.803.565,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 92.123.545,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 53.193.874,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 23.569.043,00
 • - Banka Kredileri 23.569.043,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.106.440,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 37.025,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 19.326.309,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 19.326.309,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.339.142,00
 • Diğer Borçlar 1.715.234,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.415.308,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 299.926,00
 • Türev Araçlar 910.197,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 754.011,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.473.498,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.971.632,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 501.866,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 53.193.874,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 15.219.065,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.250.276,00
 • Banka Kredileri 2.886.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 22.003,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 298.506,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 10.670.283,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.670.283,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 68.412.939,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 23.710.606,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 23.710.606,00
 • Ödenmiş Sermaye 10.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 15.137.609,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.712.176,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.712.176,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.712.176,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 316.958,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 316.958,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.028.735,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.039.552,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -2.100.072,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 92.123.545,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.