ditas dogan - ditas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 52.496.327,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 10.144.344,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 21.796.908,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 21.796.908,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 116.224,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 116.224,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 16.803.879,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.388.033,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 18.196,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.228.743,00
 • ARA TOPLAM 52.496.327,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 39.949.855,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 93.040,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 93.040,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 27.865.939,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.455.050,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 803.481,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.166.023,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 92.446.182,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 53.633.250,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 28.779.242,00
 • - Banka Kredileri 28.779.242,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.117.945,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 29.491,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 13.914.279,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 13.914.279,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.903.749,00
 • Diğer Borçlar 328.643,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 202.334,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 126.309,00
 • Türev Araçlar 1.569.875,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 663.644,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.355.873,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.693.416,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 662.457,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 53.633.250,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 15.738.287,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.406.438,00
 • Banka Kredileri 3.083.280,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 18.039,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 149.253,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 11.182.596,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11.182.596,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 69.371.537,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 23.074.645,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 23.074.645,00
 • Ödenmiş Sermaye 10.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 15.137.609,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.712.176,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.712.176,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.712.176,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 335.728,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 335.728,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.028.735,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.039.552,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -2.754.803,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 92.446.182,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.