dogan holding - dohol - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 8.685.629.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.770.702.000,00
 • Finansal Yatırımlar 2.265.823.000,00
 • Ticari Alacaklar 1.779.383.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.281.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.773.102.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 31.978.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 664.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 31.314.000,00
 • Türev Araçlar 1.811.000,00
 • Stoklar 653.001.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 87.900.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 90.228.000,00
 • ARA TOPLAM 8.682.979.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 2.650.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 5.247.308.000,00
 • Finansal Yatırımlar 284.990.000,00
 • Ticari Alacaklar 34.214.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 34.214.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 233.002.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.398.263.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.409.727.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.108.317.000,00
 • - Şerefiye 87.473.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.020.844.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 67.070.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 107.279.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 329.796.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 13.932.937.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.300.918.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.745.674.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 270.506.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 28.000,00
 • Ticari Borçlar 818.055.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8.769.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 809.286.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 24.247.000,00
 • Diğer Borçlar 183.380.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 22.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 183.358.000,00
 • Türev Araçlar 22.347.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 62.735.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 130.901.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 35.876.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 20.651.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 15.225.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.169.000,00
 • ARA TOPLAM 3.300.918.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.256.291.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 928.212.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 8.868.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 9.363.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 52.719.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 51.487.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 1.232.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 229.064.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.557.209.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 9.375.728.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 8.518.499.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.616.938.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 143.526.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 35.159.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -10.621.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -11.202.000,00
 • Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları -11.202.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 757.797.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 761.004.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -3.207.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 794.820.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.772.503.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.424.412.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 857.229.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 13.932.937.000,00
 • Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.