FİNANS

dogan holding - dohol - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 28.604.558.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 5.135.584.000,00
 • Finansal Yatırımlar 9.389.119.000,00
 • Ticari Alacaklar 3.931.117.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 23.156.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.907.961.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 1.671.842.000,00
 • Diğer Alacaklar 244.916.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 244.916.000,00
 • Türev Araçlar 99.114.000,00
 • Stoklar 4.824.145.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 969.995.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 400.731.000,00
 • ARA TOPLAM 26.750.902.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 1.853.656.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 10.119.181.000,00
 • Finansal Yatırımlar 949.144.000,00
 • Ticari Alacaklar 11.945.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 11.945.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 64.309.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 461.298.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.483.426.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 3.287.087.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.748.543.000,00
 • - Şerefiye 411.926.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.336.617.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 52.635.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 526.266.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 57.683.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 38.723.739.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.289.330.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.619.680.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.374.824.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.568.558.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.464.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.565.094.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 120.078.000,00
 • Diğer Borçlar 255.440.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 255.440.000,00
 • Türev Araçlar 9.642.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 388.690.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 115.329.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 411.005.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 85.168.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 325.837.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 27.217.000,00
 • ARA TOPLAM 14.205.381.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 83.949.000,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.643.889.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.476.769.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 87.290.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 12.463.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 24.442.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 194.071.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 187.627.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 6.444.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 677.553.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 17.933.219.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 20.790.520.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 17.791.312.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.616.938.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 143.526.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 35.159.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -30.769.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -29.422.000,00
 • Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları -29.422.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.145.458.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 3.315.295.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -169.837.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.867.062.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.940.204.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 4.133.267.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.999.208.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 38.723.739.000,00
 • Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0,00

Kredi Hesaplama