FİNANS

duran dogan basim - durdo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 192.396.897,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 34.826.270,00
 • Finansal Yatırımlar 339.545,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 339.545,00
 • Ticari Alacaklar 85.399.842,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 85.399.842,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 34.290,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 34.290,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 61.120.291,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 9.044.225,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.632.434,00
 • ARA TOPLAM 192.396.897,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 182.373.309,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 451.548,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 451.548,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 51.366.941,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.960.104,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 447.244,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 447.244,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.170.973,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 374.770.206,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 159.316.476,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 42.375.702,00
 • - Banka Kredileri 42.375.702,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 62.980.916,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 25.478.056,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 43.791.849,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 861.255,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 42.930.594,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.182.974,00
 • Diğer Borçlar 178.575,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 146.612,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 31.963,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.589.655,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 35.189,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.440.824,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.393.533,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 47.291,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.049.332,00
 • ARA TOPLAM 159.316.476,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 141.179.520,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 107.270.565,00
 • Banka Kredileri 59.728.494,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 47.542.071,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 19.548.200,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 9.081.492,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.081.492,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.279.263,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 300.495.996,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 74.274.210,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 74.224.953,00
 • Ödenmiş Sermaye 35.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 6.436.501,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 5.220,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 59.048.578,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 59.048.578,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.785.897,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -3.785.897,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.369.501,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -22.748.234,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -1.100.716,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 49.257,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 374.770.206,00