edip gayrimenkul - edip - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 22.506.513,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 7.525.713,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 9.289.199,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8.279,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9.280.920,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 204.701,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 204.701,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 583.470,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.955.713,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.947.717,00
 • ARA TOPLAM 22.506.513,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 817.628.581,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 816.580.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 750.036,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 65.421,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 65.421,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.855,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 840.135.094,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 52.707.721,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 41.827.204,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.602.726,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 104.430,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.498.296,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 212.049,00
 • Diğer Borçlar 3.755.347,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 687,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.754.660,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.224.188,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.086.207,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.086.207,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 52.707.721,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 547.796.340,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 472.112.155,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 1.335.819,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.350.750,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 795.465,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 795.465,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 72.202.151,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 600.504.061,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 239.631.033,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 239.629.973,00
 • Ödenmiş Sermaye 65.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 45.301.980,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 104.038,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -154.268,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -154.268,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.067.777,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 162.129.785,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -34.819.339,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.060,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 840.135.094,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.