FİNANS

edip gayrimenkul - edip - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 92.363.718,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 14.871.931,00
 • Finansal Yatırımlar 57.022.167,00
 • Ticari Alacaklar 14.027.861,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.936,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 14.020.925,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 236.548,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 236.548,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 86.053,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.067.736,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.051.422,00
 • ARA TOPLAM 92.363.718,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 942.623.883,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 940.789.203,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.449.275,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 36.077,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 36.077,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.034.987.601,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 147.240.359,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 132.499.776,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 7.378.899,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 122.720,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7.256.179,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 371.716,00
 • Diğer Borçlar 4.996.802,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 687,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.996.115,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 457.641,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 215.999,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.319.526,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.319.526,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 147.240.359,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.070.856.221,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.060.859.689,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 1.699.166,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 295.420,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 938.829,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 938.829,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 7.063.117,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.218.096.580,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -183.108.979,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -183.107.239,00
 • Ödenmiş Sermaye 65.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 45.301.980,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 104.038,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -265.347,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -265.347,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.067.777,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -220.817.085,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -74.498.602,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -1.740,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.034.987.601,00

Kredi Hesaplama