FİNANS

ege endustri - egeen - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 683.500.037,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 320.349.081,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 180.060.374,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 45.946.686,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 134.113.688,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 17.526.450,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 17.526.450,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 163.884.770,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.568.566,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 110.796,00
 • ARA TOPLAM 683.500.037,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 278.198.947,00
 • Finansal Yatırımlar 7.089.660,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 53.470,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 53.470,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 176.146.975,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 63.001.235,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20.315.734,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20.315.734,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.117.183,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.770.029,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 961.698.984,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 238.424.225,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 117.373.646,00
 • - Banka Kredileri 114.099.003,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 82.889.440,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.812.317,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 81.077.123,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.319.397,00
 • Diğer Borçlar 104.364,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 104.364,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.800.464,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 21.828.293,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 8.886.284,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8.886.284,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 222.337,00
 • ARA TOPLAM 238.424.225,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.345.955,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.365.023,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.365.023,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 14.980.932,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14.980.932,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 256.770.180,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 704.928.804,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 704.928.804,00
 • Ödenmiş Sermaye 3.150.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 26.119.105,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -6.916.916,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -6.916.916,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.916.916,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 188.898,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 188.898,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 80.811.747,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 412.221.994,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 189.353.976,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 961.698.984,00

EGE ENDUSTRI Haberleri

Tümü

Kredi Hesaplama