FİNANS

ege gubre - eggub - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 657.339.759,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 316.591.405,00
 • Finansal Yatırımlar 67.489.454,00
 • Ticari Alacaklar 78.297.528,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 78.297.528,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.368.637,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.368.637,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 112.620.198,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 37.226.947,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 8.866,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 43.736.724,00
 • ARA TOPLAM 657.339.759,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 849.577.219,00
 • Finansal Yatırımlar 35.530,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 464.499.790,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 7.968.560,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 80.784.317,00
 • - Şerefiye 79.518.119,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.266.198,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 84.511,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 84.511,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 296.657.303,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.506.916.978,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 407.247.687,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 81.498.076,00
 • - Banka Kredileri 73.546.793,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 219.364.626,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 11.945.551,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 207.419.075,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 16.843.092,00
 • Diğer Borçlar 52.969.034,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 40.592,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 52.928.442,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 17.723.459,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.649.735,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 6.240.932,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.240.932,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.958.733,00
 • ARA TOPLAM 407.247.687,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 55.093.232,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 22.322.477,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 22.322.477,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 32.770.755,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 32.770.755,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 462.340.919,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.044.576.059,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.044.576.059,00
 • Ödenmiş Sermaye 40.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 67.495.762,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.727.741,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -7.065.367,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -7.065.367,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.065.367,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.565.442,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 863.331.968,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 64.052.249,00
 • Diğer Yedekler 1.468.264,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.506.916.978,00

Kredi Hesaplama