FİNANS

ege profil - egpro - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.672.328.439,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 316.190.812,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.455.201.060,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 340.021.283,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.115.179.777,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.097.954,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.097.954,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 713.945.093,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 43.789.402,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 35.872.314,00
 • ARA TOPLAM 2.570.096.635,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 102.231.804,00
 • DURAN VARLIKLAR 943.964.593,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 211.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 211.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 862.687.465,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.707.162,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 37.069.283,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.616.293.032,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.894.487.456,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 30.525.601,00
 • - Banka Kredileri 30.525.601,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 136.505.858,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 17.609.616,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.082.195.591,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 28.938.407,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.053.257.184,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 27.107.613,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 885.478,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 535.342.348,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 48.791.979,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 11.836.764,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11.836.764,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 21.296.224,00
 • ARA TOPLAM 1.894.487.456,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 284.859.054,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 201.824.625,00
 • Banka Kredileri 163.030.834,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 38.793.791,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 44.463.855,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 44.463.855,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 38.570.574,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.179.346.510,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.436.946.522,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.436.946.522,00
 • Ödenmiş Sermaye 80.980.793,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -6.972.661,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 7.840.703,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 91.952,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 346.102.613,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 346.102.613,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -22.072.931,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.510.333,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -1.510.333,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 34.492.810,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 577.257.486,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 398.663.159,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.616.293.032,00

Kredi Hesaplama