FİNANS

ege profil - egpro - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.796.974.807,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 698.986.232,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.195.210.828,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 387.913.145,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.807.297.683,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.392.330,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.392.330,00
 • Türev Araçlar 8.085.363,00
 • Stoklar 731.028.220,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 18.336.522,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 36.752.507,00
 • ARA TOPLAM 3.693.792.002,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 103.182.805,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.736.893.731,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 238.418,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 238.418,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.679.444.428,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.479.922,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 526.518,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 526.518,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.533.868.538,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.722.806.617,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 33.926.575,00
 • - Banka Kredileri 33.926.575,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 67.509.791,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 24.598.880,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.497.608.747,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 25.399.608,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.472.209.139,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 57.455.865,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 868.245.907,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 150.706.423,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 17.601.454,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 17.601.454,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 29.751.855,00
 • ARA TOPLAM 2.722.806.617,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 415.156.073,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 194.723.083,00
 • Banka Kredileri 147.457.132,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 47.265.951,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 66.038.112,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 66.038.112,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 154.394.878,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.137.962.690,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.395.905.848,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.395.905.848,00
 • Ödenmiş Sermaye 80.980.793,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -6.972.661,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 7.840.703,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 91.952,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 919.044.446,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 919.044.446,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -59.263.038,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.188.301,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -3.188.301,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 34.492.810,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.132.863.127,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 351.324.383,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.533.868.538,00

Kredi Hesaplama