emek elektrik - emkel - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 136.256.315,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 7.063.546,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 39.201.686,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 10.092.821,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 29.108.865,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.687.735,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.687.735,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 58.582.184,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 23.842.133,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 16.259.206,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.038,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 4.877.993,00
 • ARA TOPLAM 136.256.315,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 98.983.271,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 19.023.951,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 17.498.748,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.525.203,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 333.033,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 74.624.418,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 432.800,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 12.507,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 12.507,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.556.562,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 235.239.586,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 136.250.297,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 802.601,00
 • - Banka Kredileri 802.601,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.704.634,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 216.086,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 91.483.261,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 91.483.261,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.834.191,00
 • Diğer Borçlar 1.125.217,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 48.575,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.076.642,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 13.082.287,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.246.448,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.915.461,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 330.987,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 19.971.658,00
 • ARA TOPLAM 136.250.297,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 58.946.019,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 41.411.652,00
 • Banka Kredileri 41.160.019,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 251.633,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 7.520.780,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 10.013.587,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.013.587,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 195.196.316,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 40.043.270,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 39.952.197,00
 • Ödenmiş Sermaye 24.300.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.044.140,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 40.675.514,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 40.675.514,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.393.311,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.327.037,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -2.327.037,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.343.229,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -26.718.805,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -1.364.844,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 91.073,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 235.239.586,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.