FİNANS

emek elektrik - emkel - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 265.234.864,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.843.076,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 100.475.653,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 33.580.116,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 66.895.537,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.146.906,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.351.685,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.795.221,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 82.981.341,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 66.194.582,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 38.082.476,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.762.209,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.831.097,00
 • ARA TOPLAM 265.234.864,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 246.241.306,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.626.028,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.626.028,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 901.697,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 229.311.712,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.282.780,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.091,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.091,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 733.518,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 511.476.170,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 220.061.170,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5.565.585,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 134.497.126,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 13.863.282,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 120.633.844,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.076.834,00
 • Diğer Borçlar 1.693.066,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 93.997,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.599.069,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 55.392.999,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.164.804,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.149.716,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.032.257,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 117.459,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 12.320.086,00
 • ARA TOPLAM 220.061.170,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 59.942.606,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 28.000.000,00
 • Banka Kredileri 28.000.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 23.424.116,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 23.424.116,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 8.398.487,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 280.003.776,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 231.472.394,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 230.479.780,00
 • Ödenmiş Sermaye 75.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.371.905,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 163.481.055,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 163.481.055,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -9.272.233,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.175.905,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -4.175.905,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.343.229,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -15.307.092,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 5.766.588,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 992.614,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 511.476.170,00

Kredi Hesaplama