FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

emek elektrik - emkel - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 418.307.746,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 14.698.502,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 180.127.508,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 56.586.587,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 123.540.921,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 9.547.187,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.096.910,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.450.277,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 111.401.362,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 101.738.522,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 50.327.466,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 5.503,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 789.162,00
 • ARA TOPLAM 418.307.746,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 248.494.007,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.676.758,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.676.758,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 935.421,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 227.064.281,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.859.884,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 73.269,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 73.269,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.263.853,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 666.801.753,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 442.239.966,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5.163.938,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 244.208.509,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 70.530.300,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 173.678.209,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17.653.675,00
 • Diğer Borçlar 3.942.526,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.339.630,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.602.896,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 153.870.764,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.900.713,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.679.178,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 221.535,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 14.079.493,00
 • ARA TOPLAM 442.239.966,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 56.082.159,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 25.500.000,00
 • Banka Kredileri 25.500.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 13.023.006,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13.023.006,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 17.372.254,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 498.322.125,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 168.479.628,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 167.998.774,00
 • Ödenmiş Sermaye 75.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.371.905,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 147.403.466,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 147.403.466,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -8.554.364,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.283.093,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -5.283.093,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.343.229,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -6.665.535,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -48.171.198,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 480.854,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 666.801.753,00

Kredi Hesaplama